Welcome bonus

100%
+130€ Ofertë ekskluzive
REGJISTROHU

Kodi Bonus: 1XSPORT

Betting Odds
KOEFICIENT I LART
Payments
160+ OPCIONE PAGIMI
Support
MBËSHTETJE 24H
Promotions
OFERTA TË SHKËLQYERA

Nëpërmjet kodit tonë promovues ekskluziv (1XSPORT) mund të merrni një bonus prej €130 në vend të €100 kur të hapni një llogari të re

1
Regjistrohu
Më pak se 1 minutë
2
Shkruani kodin
Futni kodin tonë ekskluziv të promos
3
Merr bonusin
100% në depozitën e parë

Merrni 100% bonus të mirëpritur nga 1XBET
dhe filloni bastet!

REGJISTROHU
Phone 24/7 Mbështetje
Shield 100% I Sigurt
  • 1. Klienti ka të drejtë në vetëm 1 bonus. Depozita e nevojshme minimale për aktivizimin e bonusit është 1 EUR.
  • 2. Para se të bëjnë depozitë në llogaritë e tyre, klientët duhet të japin pëlqim për të marrë bonus për baste sportive ose në faqen “Konfigurimet e llogarisë“ në seksionin Llogaria ime ose drejtpërdrejt në faqen e depozitave. Bonusi kreditohet automatikisht në llogarinë tuaj pas depozitës së parë, me kusht që ti keni plotësuar të gjitha të dhënat personale në llogarinë tuaj dhe të keni të aktivizuar numrin e telefonit.
  • 3. Vendoseni shumën e bonusit në shumen 5 herë me bastet e tipit akumulator. Çdo akumulator duhet të ketë së paku 3 ngjarje. Të paktën 3 ngjarje në akumulator duhet të kenë koeficientë jo më të ulët se 1.40. Datat e nisjes për të gjitha ngjarjet nuk duhet të jenë më vonë se vlefshmëria e kësaj oferte.
  • 4. Shuma e bonusit llogaritet si e bartur vetëm në rast se të gjitha bastet e vëna në kuadër të shumës së bonusit janë të shlyera.
  • 5. Para se të plotësohen kushtet e ofertës, nuk mund të tërhiqen mjete (përveç në rastet e përjashtimeve të theksuara në Shtojcë*.)
  • 6. Xhirimi i bonusit duhet të kryhet tërësisht para se klienti ti tërheq të gjitha mjetet nga llogaria (ose të transferojë mjete kazinosë), përndryshe bonusi dhe i gjithë fitimi që del nga ai do të llogariten si të anuluara.
  • 7. Kjo ofertë nuk mund të shfrytëzohet në kombinim me asnjë prej ofertave të tjera promocionale dhe speciale.
  • 8. 1xBet mund të kryejë ndryshim, anulim, ripërtrirje ose refuzim të çdo oferte promocionale në çdo kohë pa njoftim paraprak.
  • 9. 1xBet mund ti kufizojë ose t'ua merr të drejtën e pjesëmarrjes klientëve në këtë ose në cilëndo ofertë tjetër.
  • 10. 1xBet e mban të drejtën ti kontrollojë evidencat dhe historikun e transakcioneve të klientëve për çfarëdo arsye. Në rast se gjatë kontrolleve konfirmohet se klient i caktuar ose klientë zbatojnë strategji të cilat sipas të drejtës diskrecionale të 1xBet nuk janë të lejuara, 1xBet e mban të drejtën e marrjes së të drejtës së klientëve në ofertën promocionale dhe ta anulojë bonusin.
  • 11. Vetëm një bonus është i lejuar për klient, për familje, për adresë, për kompjuter dhe IP adresë si dhe për çfarëdo detaji të llogarisë siç janë e-mail adresa, llogaria bankare, informacione për kartelën kreditore dhe numri i llogarisë në sistemin pagesor. Çdo lloj i keqpërdorimit të ofertës mund të sjellë deri te mbyllja e llogarisë së përdoruesit.
  • 12. Klienti duhet të sigurojë dokumente të identifikimit nëse i kërkohet të vërtetojë identitetin e tij (KYC). Në rast se nuk dorëzon dokumente kur ti kërkohet, kjo mund të sjellë deri te humbja e bonusit dhe fitimeve. Kompania e mban të drejtën që të kërkojë nga klienti fotografi të dokumentit të tij për identifikim (fytyra e klientit në fotografi duhet të jetë e dukshme qartë) ose identifikimin përmes telefonit në çdo kohë.
  • 13. Në rastet kur 1xBet mendon se është viktimë e mashtrimit ose pastrimit të parave, atëherë kompania ka të drejtë ta mbyllë llogarinë e klientit dhe ti ngrijë mjetet e mbetura në të.
  • 14. Pasi të shfrytëzohet bonusi, llogaria juaj kryesore do të kreditohet me mjetet e mbetura të bonusit, të cilat nuk do ta tejkalojnë shumën totale të bonusit. Nëse edhe pas shfrytëzimit të bonusit, balanca e bonus llogarisë është më e vogël se shuma minimale e bastit, atëherë është e mundur që i njëjti të humbet.

  Këto kushte janë pjesë e Rregullave të përgjithshme të 1xBet.

  *Shtojca
  • Para se të plotësohen kushtet e ofertës, klienti mund të tërheq çfarëdo shume nga 0 deri në vlerën totale të depozitës me kusht që të mbetet së paku dyfishi i mjeteve të shumës së bonusit në balancën e llogarisë (tërheqja e bonusit ose çfarëdo lloj fitimi nuk është i lejuar).
  • Është e ndaluar tërheqja e mjeteve nëse mjetet e mbetura në llogari janë më të vogla se shuma e bonusit dhe nëse së paku një bast nuk është i procesuar.
  • Bonusi duhet të shfrytëzohet në afat prej 30 ditëve nga dita e regjistrimit. Pas 30 ditëve, bonusi dhe të gjitha fitimet e bëra nga bonusi do të anulohen.
  • Për të përfituar bonus nga kompania, duhet të jepni miratimin tuaj duke aktivizuar funksionin";Merr pjesë në ofertat për bonus"; në Llogaria ime.

  Para se të plotësohen kushtet e ofertës, klienti ka të drejtë të refuzojë bonusin nëse mjetet e mbetura në llogari janë më të mëdha se shuma e bonusit. Klientit i lejohet ti tërheq të gjitha mjetet e depozituara të mbetura në llogari. Në këtë rast, të gjitha fitimet dhe bonusi do të anulohen.